Vítejte u skřítka Fíčka

MŠ Fíček je soukromá školka pro děti od 2 do 6 let, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení. Nachází se v krásném prostředí u lesa s velkou zahradou.

Ve Fíčku klademe důraz na láskyplnou péči, rozvoj tvůrčího a komunitního prostoru spolupráce žáků, učitelů i rodičů. K tomu pomáhají pravidelná setkávání při slavnostech, seminářích, přednáškách i pobytech v přírodě pro děti i jejich rodiče.

Třída Broučků pro mladší děti od 2 do 3 let umožňuje v rámci programu postupné začlenění a přípravu na budoucí docházku do školky.

Veškeré aktivity umělecké - modelování se včelím voskem, hra na hudební nástroj, výtvarné činnosti, vzdělávací i jazykové (anglický jazyk) jsou vedeny odbornými pracovníky, včetně kroužku plavání v bazénu se slanou vodou.

Ve vzdělávací koncepci je kladen důraz na rozvoj dítěte ve smyslu osvojování si znalostí, dovedností, utváření postojů a hodnot, nikoliv izolovaně jen pro budoucí úlohy školního života, ale i v kontextu praktických životních situací. Klíčové kompetence směřují k celostnímu pohledu na rozvoj osobnosti dítěte, žáka.“

- Jana Kratochvílová, konference o vzdělávání

Na co klademe důraz?

 • Vlídné, laskavé a trpělivé jednání s dětmi.
 • Vytváření důvěryplné atmosféry.
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a jednání.
 • Pěstovat soulad mezi myšlením, cítěním a vůlí.
 • Vnímat všední i nevšední zkušenosti života v pravidelných měsíčních aktivitách - slavnostech (Svatováclavská, Michaelská, Martinská, Adventní, Tříkrálová, Masopustní, Velikonoční, Levandulová).
 • Vstřícné a přímé jednání s rodiči.

Ve Fíčku je stanovena konečná cena bez překvapivých doplatků. Nedoplácí se na plavání, výlety, angličtinu, hygienické potřeby, kulturní aktivity.

Co Fíček nabízí?

 • Plavání pro každé dítě 1x za 14 dní.
 • Angličtina hrou pro děti starší 3 let 1x týdně.
 • Preventivní vyšetření  logopedické, oční a fyzioterapeutické.
 • Slavnosti každý měsíc, často i s rodiči. Oslavy narozenin každý měsíc (dle narozenin dětí).
 • Divadelní představení přímo ve Fíčku.
 • Výlety 2x během školního roku.
 • Vánoční a velikonoční jarmarky.
 • Pravidelné konzultace s rodiči kdykoliv dle dohody.
TOP