Mateřská škola Fíček

Šťastné dětství plné zážitků

Mateřská škola neposedného skřítka Fíčka je výjimečné místo pro vaše děti. Ústřední filozofií všech pedagogů ve Fíčku je individuální láskyplný přístup ke každému z dětí a pedagogika prožitkem.

Péče a pedagogický přístup si zakládá na rozvoji tvůrčích dovedností v kolektivu, mimořádně pozitivním přístupu k přírodě a zdravém tělesném vývoji v důležitém předškolním věku. To vše s důrazem na šťastně strávený čas všech dětí v citlivě vedeném kolektivu.

V čem je Fíček výjimečný?

Na co se ve Fíčku mohou těšit děti? A co ocení rodiče?

Zábavné vzdělávání

Výtvarná výchova

Program dětí je nově doplněn o emocionální rozvoj v oblastech výtvarného umění. S dětmi pracujeme s mnoha materiály a osvojujeme si nejrůznější výtvarné techniky.

Keramika

Fíček nabízí odpolední kroužek keramiky. Při práci s hlínou podporujeme kreativitu dětí a radost ze samostatné tvorby. Pomáháme tak rozvíjet jejich motoriku a představivost.

Knížky

Fíček v rámci projektu Knížka měsíce seznamuje děti i rodiče s novou knihou. Čtení pod hvězdou je slavnostní podvečer, během kterého jedna z významných osobností předčítá úryvek ze své oblíbené dětské knížky a zároveň jedno z dětí představí svoji nejmilejší knihu.

Angličtina

Automatickou součástí programu ve Fíčku je v rámci předškolního vzdělávání zdarma angličtina hrou jednou týdně.

Logopedie

Ve Fíčku je připraven i speciální program na rozvoj řeči. Všechny děti projdou zdarma preventivním vyšetřením logopeda s doporučením následné péče.

Pečení

Každý týden děti pečou pod dohledem paní učitelky společně chleba, housky, rohlíčky, buchty a jiné dobroty z těsta, na kterých si pak také pochutnají. Práce s těstem podporuje jejich prostorové vyjadřování a jemnou motoriku. Tvoření vlastních potravin samozřejmě pozitivně ovlivňuje jejich vztah k jídlu.

Společně se učíme, tvoříme, čteme a poznáváme nové. A přesto máme dostatek času na hraní.

Jsme kvalifikovaný tým s akreditací MŠMT

Akreditace

Soukromá školka Fíček je akreditovanou školkou zapsanou v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pedagogové pracují s dětmi podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod dohledem České školní inspekce.

Individuální přístup

Ve Fíčku se děti vždy setkají s individuálním přístupem pedagogů. Rozvoj dětí s prvky prožitkové a waldorfské pedagogiky je zaměřen na tvůrčí spolupráci v kolektivu. Znalosti a dovednosti si děti osvojují nikoli pouze v souvislosti s budoucí školní docházkou, ale zejména s ohledem na budoucí praktický život.

Kvalifikovaní učitelé

S dětmi ve Fíčku pracují kvalifikovaní učitelé podle zákona o pedagogických pracovnících.

Rozvoj pohybových dovedností

Ve Fíčku klademe důraz na zdravý vývoj pohybového aparátu rozvíjený přirozeným pohybem v přírodě.

Plavání ve slané vodě

Zdravý pohyb u dětí dále rozvíjí také plavání v bazénu Rejnok se slanou vodou. Každý druhý týden je v krásném prostředí zajištěna výuka pod dohledem zkušené lektorky zaměřená na vybudování pozitivního vztahu k vodě, vodním hrátkám a k plavání samotnému. Zakládáme si na tom, že děti odchované Fíčkem, odcházejí do školy jako plavci.

 

Základy sportovních disciplín

Dětem jsou hravou formou vštěpovány základy různých sportů s cílem naučit je nové pohybové modely. Chceme, aby získaly kladný vztah ke sportu a k pohybu jako takovému a ten se tak stal přirozenou součástí jejich budoucího života. Sportovní kroužek Skotačení nejen pořádně zahřeje, ale i zdravě protáhne.

Příroda je součástí našeho prostředí

Les a zahrada

Unikátní umístění Fíčka na okraji hostivického lesoparku je ideální pro program dětí. Areál školky s velkou zahradou v těsné blízkosti lesoparku se třemi rybníky pravidelně děti využívají v rámci všech pohybových aktivit a rozvoje přírodovědných znalostí.

Příroda

Děti ve Fíčku jsou v nejužším spojení s přírodou. Každý rok si z housenek vypěstujeme motýly ve své motýlí zahradě. Průběžně zkoumáme, jak se z pulců stávají žáby. Sledujeme život kolem rybníků, pěstujeme si vlastní zeleninu na Fíčkově zahrádce. Projekt Mazlíček pro Fíček představuje dětem domácí nebo ochočená zvířata zblízka přímo u nás ve školce.

TOP