Mateřská škola Fíček
 
zdravý pohyb v přírodě

Mateřská škola neposedného skřítka Fíčka je výjimečné místo pro vaše děti. Ústřední filozofií všech pedagogů ve Fíčku je individuální láskyplný přístup ke každému z dětí a pedagogika prožitkem. Péče a pedagogický přístup si zakladá na rozvoji tvůrčích dovedností v kolektivu, mimořádně pozitivním přístupu k přírodě a zdravém tělesném vývoji v důležitém předškolním věku. To vše s důrazem na šťastně strávený čas všech dětí v citlivě vedeném kolektivu. 

 

V čem je Fíček výjimečný: 

 

Akreditace

Soukromá školka Fíček je akreditovanou školkou zapsanou v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogové pracují s dětmi podle Rámcového vzdělávacího programu programu pro předškolní vzdělávání pod dohledem České školní inspekce.   

Kvalifikovaní učitelé

S dětmi ve Fíčku pracují kvalifikovaní učitelé podle zákona o pedagogických pracovnících

Individuální přístup

Ve Fíčku se děti vždy setkají s individuálním přístupem pedagogů.  Rozvoj dětí s prvky waldorfské pedagogiky je zaměřen na tvůrčí spolupráci v kolektivu a osvojování si znalostí a dovedností nikoli pouze v souvislosti s budoucí školní docházkou, ale zejména s ohledem na budoucí praktický život. 

Rozvoj pohybových dovedností

Ve Fíčku klademe důraz na zdravý vývoj pohybového aparátu rozvíjený přirozeným pohybem v přírodě.  

Základy sportovních disciplín

Dětem jsou hravou formou vštěpovány základy různých sportů s cílem naučit je nové pohybové modely. Chceme, aby získaly kladný vztah ke sportu a k pohybu jako takovému a ten se tak stal přirozenou součástí jejich budoucího života. Sportovní kroužek Skotačení s lektorkou Lenkou Doubravovou nejen pořádně zahřeje, ale i zdravě protáhne. Maminkám nabízí Fíček Pilates také s Lenkou.  

Logopedie

Ve Fíčku je připraven i speciální program na rozvoj řeči. Všechny děti projdou zdarma preventivním vyšetřením logopeda s doporučením následné péče. 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina

Automatickou součástí programu ve Fíčku je v rámci předškolního vzdělávání zdarma angličtina hrou jednou týdně. 

Plavání ve slané vodě

Zdravý pohyb u dětí dále rozvíjí také plavání v bazánu Rejnok se slanou vodou. Každý druhý týden je v krásném prostředí zajištěna výuka pod dohledem odborníka zaměřená na vybudování pozitivního vztahu k vodě, vodním hrátkám a k plavání samotnému.   

Les a zahrada

Unikátní umístění Fíčka na okraji hostivického lesoparku je ideální pro program dětí. Areál školky s velkou zahradou v těsné blízkosti lesoparku se třemi rybníky pravidelně děti využívají v rámci všech pohybových aktivit a rozvoje přírodovědných znalostí.

Výtvarná výchova

Program dětí je nově doplněn o emocionální rozvoj v oblastech výtvarného umění a literatury. Fíček nabízí odpolední výtvarný kroužek, ve kterém děti budou pod vedením velice oblíbené výtvarnice a šperkařky Báry Nývltové pracovat s mnoha materiály a osvojovat si nejrůznější výtvarné techniky. Součástí výtvarných dovedností jsou i oblíbené keramické dílny s Alenou Procházkovou. 

Knížky

Fíček v rámci projektu Knížka měsíce seznamuje děti i rodiče s novou knihou. Čtení pod hvězdou  je slavnostní podvečer, během kterého jedna z významných osobností předčítá úryvek ze své oblíbené dětské knížky a zároveň jedno z dětí představí svoji nejmilejší knihu.

Příroda

Děti ve Fíčku jsou v nejužším spojení s přírodou. Každý rok si z housenek vypěstujeme motýly ve své motýlí zahradě. Průběžně zkoumáme, jak se z pulců stávají žáby. Sledujeme život kolem rybníků, pěstujeme si vlastní zeleninu na Fíčkově zahrádce. Projekt Mazlíček pro Fíček představuje dětem domácí nebo ochočená zvířata zblízka přímo u nás ve školce.