Mateřská škola Fíček
 
zdravý pohyb v přírodě

Mateřská škola neposedného skřítka Fíčka je výjimečné místo pro vaše děti. Ústřední filozofií všech pedagogů ve Fíčku je individuální láskyplný přístup ke každému z dětí. Péče a pedagogický přístup s prvky waldorfské pedagogiky si zakladá na rozvoji tvůrčích dovedností v kolektivu, mimořádně pozitivním přístupu k přírodě a zdravém tělesném vývoji v důležitém předškolním věku. To vše s důrazem na šťastně strávený čas všech dětí v citlivě vedeném kolektivu. 

V čem je Fíček výjimečný: 

Akreditace

 • Soukromá školka Fíček je akreditovanou školkou zapsanou v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogové pracují s dětmi podle Rámcového vzdělávacího programu programu pro předškolní vzdělávání pod dohledem České školní inspekce.   

Kvalifikovaní učitelé

 • S dětmi ve Fíčku pracují kvalifikovaní učitelé podle zákona o pedagogických pracovnících

Individuální přístup

 • Ve Fíčku s dětmi pracují učitelé s individuálním přístupem s prvky waldorfské pedagogiky, rozvoj dětí je zaměřen na tvůrčí spolupráci v kolektivu a osvojování si znalostí a dovedností nikoli pouze v souvislosti s budoucí školní docházkou, ale zejména s ohledem na budoucí praktický život. 

Rozvoj pohybových dovedností

 • Ve Fíčku nově od školního roku 2017/18 klademe důraz na zdravý vývoj pohybového aparátu rozvíjený přirozeným cvičením v přírodě. Pro děti jsou připravené unikátní cvičební sestavy vypracované ve spolupráci s fyzioterapeuty. 

Základy sportovních disciplín

 • Dětem budou hravou formou vštěpovány základy různých sportů s cílem naučit je nové pohybové modely. Chceme, aby získaly kladný vztah ke sportu a k pohybu jako takovému a ten se tak stal přirozenou součástí jejich budoucího života.

Logopedie

 • Ve Fíčku je od školního roku 2017/18 připraven i speciální program na rozvoj řeči. Všechny děti projdou zdarma prohlídkou klinického logopeda. Denně jsou s pedagogy prováděna speciální logopedická cvičení nebo cvičení předškolní zralosti.

Angličtina

 • Automatickou součástí programu ve Fíčku je v rámci předškolního vzdělávání zdarma angličtina hrou dvakrát týdně. 

Plavání ve slané vodě

 • Zdravý pohyb u dětí dále rozvíjí také plavání v bazánu Rejnok se slanou vodou. Každý druhý týden je v krásném prostředí zajištěna výuka pod dohledem odborníka zaměřená na vybudování pozitivního vztahu k vodě, vodním hrádkám a k plavání samotnému.   

Les a zahrada

 • Unikátní umístění Fíčka na okraji hostivického lesoparku je ideální pro program dětí. Areál školky s velkou zahradou v těsné blízkosti lesoparku se třemi rybníky pravidelně děti využívají v rámci všech pohybových aktivit a rozvoje přírodovědných znalostí.

Výtvarná výchova

 • Program dětí je nově doplněn o emocionální rozvoj v oblastech výtvarného umění a literatury. Fíček nabízí odpolední výtvarný kroužek, ve kterém děti budou pod vedením velice oblíbené výtvarnice a šperkařky Báry Nývltové pracovat s mnoha materiály a osvojovat si nejrůznější výtvarné techniky.

Knížky

 • Fíček připravuje celoroční projekt, který začne v září a v rámci kterého budou děti každý měsíc    seznamovány s novou knihou. Součástí tohoto projektu bude jednou měsíčně probíhat slavnostní podvečer, během kterého bude jedna z významných osobností předčítat úryvek ze své oblíbené dětské knížky a zároveň jedno z dětí představí svoji nejmilejší knihu.